3D printani kvart za beskućnike u Latinskoj Americi

Screenshot 2019-05-19 at 13.53.38.png

Dobrotvorna organizacija NewStory bavi se smanjivanjem broja beskućnika u svijetu, a u posljednjih godinu dana intenzivno se bave razvojem jeftinih 3D printanih kuća. Prije 5 godina jedan od osnivača NewStory neprofitne organizacije zaputio se na putovanje u Haiti. Za vrijeme svog boravka u Haitiju, susreo se s mnogo siromašnih ljudi koji žive u zajednicama, u nečemu što se nemože nazvati ni kućom, a čak ni šatorom.

Izuzetno loši životni uvjeti i sveukupno loše stanje tih ljudi pobudili su u osnivaču NewStory-a inicijativu da pokuša smanjiti stopu beskućništva u svijetu. Pri povratku s putovanja, osnivač NewStory-a oko sebe je okupio još nekoliko mladih ljudi s kojima je zajedno osnovao NewStory.

Uskoro, NewStory je bio primljen od strane Y Combinatora, jednog od najvećih svjetskih startup “akceleratora”. U prvih 6 mjeseci djelovanja NewStory-a, financirali su 16 kuća koristeći novac sakupljen putem vlastite web stranice gdje svatko može donirati određenu svotu novca.

Nakon što su završili gradnju prvih 16 kuća u Haitiju, Y Combinator je osmislio izazov za NewStory: izgraditi 100 kuća u 100 dana. Usprkos svim preprekama, NewStory je tijekom ljeta izgradio 113 kuća, a ubrzo se djelovanje odgranizacije sa Haitija proširlio i na El Salvador, Mexico i Boliviju.

100+ domova izgrađenih sredstvima prikupljenim putem NewStory dobrotvorne organizacije, izvor: newstorycharity.org

100+ domova izgrađenih sredstvima prikupljenim putem NewStory dobrotvorne organizacije, izvor: newstorycharity.org

NewStory je dosad sakupio više od 20 milijuna američkih dolara, i omogućio bolji život više od 10.000 ljudi.

2017. godine NewStory se počeo baviti projektom 3D printanih kuća, a sve sa ciljem da se smanji cijena i vrijeme potrebno za gradnju. U suradnji s tvrtkom ICON, NewStory je razvio 3D printer za beton, kojeg je moguće koristiti i premiještati po terenu. Njime su 2017. godine izgradili kuću-prototip kojoj je cijena gradnje bila 10.000$.

Uočivši veliki potencijal ove tehnologije, NewStory je sklopio još jednu suradnju, ovaj put s dizajnerskom tvrtkom fuseproject, kako bi se osmislio dizajn za prvo ikad 3D printano naselje koje će se ovog ljeta izgraditi u Latinskoj Americi.

izvor: newstorycharity.org

izvor: newstorycharity.org

Obitelji sa mjesečnim primanjima manjim od $200 biti će useljene u 3D printane kuće koje spomenuto, prvo ikad 3D printano naselje.

3D printana zajednica, izvor: newstorycharity.org

3D printana zajednica, izvor: newstorycharity.org

Zahvaljujući intenizvnom razvoju tehnologije i konstantnom osmišljavanju inovativih procesa gradnje, NewStory se može pohvaliti da cijena po jednoj kući konstantno pada. Trenutno se smatra da je cijena gradnje jedne kuće oko $6000, što uistinu jest itekako impresivno.

Vrijeme gradnje za jednu kuću je ispod 48h, a kao materijal upotrebljava se betonska smjesa za koju NewStory tvrdi da je 3 puta jača od standarnog betona.

Interijer 3D printane kuće, izvor: newstorycharity.org

Interijer 3D printane kuće, izvor: newstorycharity.orgLeo Gregurić