Consturction Tough Ink Bundle.jpg

ŠTO JE FILAMENT?

Filament je naziv za materijal kojeg koriste 3D pisači bazirani na FDM/FFF tehnologiji. Radi se o nitima plastike, ili nekog drugog topljivog materijala, koje su namotane na kotur. U našoj ponudi nalazi se nekoliko vrsta plastičnih filamenata. Filamenti dolaze u nekoliko različitih promjera, ovisi o proizvođaču. Svaki filament ima točno određenu temperaturu topljenja kako bi plastika bila dovoljno mekana, a da zadrži svoja svojstva bez da se pregrije. U našoj ponudi nalaze se PLA, ABS-R i Tough filamenti, a imamo i poseban filament koji sadrži ugljična vlakna. 

Kliknite na vrstu filamenta kako biste saznali više: