Prije nego što započnemo priču o materijalima za 3D printanje, moramo napomenuti da ovdje nećemo navesti i opisati sve moguće materijale korištene u 3D printanju, jer ih je zaista puno, već ćemo se fokusirati na osnove, odnosno opće informacije o materijalima koje koriste 3 najpoznatije, glave tehnologije 3D printanja: FDM/FFF, SLA i SLS.

FDM/FFF, SLA i SLS koriste polimere, materijale koje sačinjavaju velike molekule povezane u lance, a kada govorimo o polimerima, mislimo na plastične materijale. Polimere za FDM/FFF, SLA i SLS pronalzimo u 3 raličita oblika: u obliku niti plastike namotane na kotur, odnosno filament, kojeg koriste FDM/FFF 3D printeri, smole koje se koriste u radu sa SLA 3D printerima te posebnog praha koji se koristi pri radu sa SLS 3D printerima.

Svaka od triju glavnih tehnologija 3D printanja zahtijeva poseban oblik polimera, a polimere korištene u 3D ispis općenito dijelimo po termalnom ponašanju, odnosno po karakteristikama materijala pod određenim temperaturama. Polimere dijelimo na termoplastike i duromere.

www.3dglobe.net.png

Podjela polimera za 3D printanje

TERMOPLASTIKE

Termoplastike su vrsta polimera pod koju ubrajamo klasični filament, poput PLA i ABS filamenta. Kod termoplastika bitno je istaknuti to zadržavaju fizikalna i kemijska svojstva bez obzira na to koliko puta se rastope te potom opet očvrsnu. Osim uporabe termoplastika kao filamenta u 3D ispisu, proizvodi iz svakodnevnog života koji su izrađeni od termoplastika su, primjerice, plastične boce i LEGO kockice

U termoplastike osim filamenata za FDM/FFF ubrajamo i prah, poput najlona, kojeg koriste SLS 3D printeri.

Prah za SLS i filament za FDM/FFF

izvor: 3DPrint.com i M3D

DUROMERI

Glavna razlika između duromera i termoplastika je u tome da se duromeri ne mogu taliti. Duromeri su viskozni, a sačinjavaju ih gusto umrežene velike molekule.

Koriste se u SLA tehnologiji 3D printanja i pojavljuju se u obliku tekuće foto-osjetljive smole. Duromeri, odnosno smola za SLA se skrućuje u dodiru sa zrakom UV lasera.

Za razliku od termoplastika, duromeri gube svoja početna fizikalna svojstva i strukturnu pravilnost ako ih se ponovno rastopi, dakle nakon što su već postali čvrsti.

Što se tiče svakidašnjeg susretanja sa proizvodima od duromera, možemo istaknuti kuglu za kuglanje te prekidači na vrhu štednjaka.

Screenshot 2019-01-02 at 22.31.03.png

Bijela smola za SLA 3D printer

izvor: Formlabs