PLA

PLA je skraćenica od eng. polyactide, radi se o termoplastičnom materijalu kojeg se dobiva iz obnovljivih izvora poput kukuruznog škroba ili pak šećerne trske, a i potpuno je razgradiv.

Glede zastupljenosti u svijetu 3D ispisa, PLA filamenti su najzastupljeniji među korisnicima FFF/FDM 3D pisača. PLA je čvršća plastika od ABS platike, a pogotovo je dobra pri ispisu detaljnih modela i prototipa. Temperature ispisa za PLA plastiku variraju od oko 200°C do oko 230°C (napomena: podatak se odnosi na M3D filament, za filemante ostalih proizvođača provijerite podatke). Što se tiče otpornosti na toplinu, PLA plastika trpi vanjske temperature do oko 60 °C.

Generalno gledajući, PLA je najjeftiniji tip plastike za FDM/FFF 3D pisače. Kada se ispisuju detaljni modeli sa PLA plastikom, najbolja rezolucija (debljina sloja) je 50 mikrona. Pošto je PLA tvrda plastika, modele izrađene PLA plastikom možete obrađivati brusnim papirom bez da se uništi izgled samog modela. 

Većina novih 3D pisača dolazi sa mogućnošću automatskog podešavanja postavki (temperatura, brzina uzimanja plastike...) za pojedine vrste filementa. Ako pak sami odlučite podesiti optimalnu temperaturu za ispis sa PLA plastikom, budite spremni na nekoliko pokušaja jer je nemoguće točno znati optimalnu temperaturu, ovisi o proizvođačima i podrijetlu plastike.

M3D PLA filamenti, koji se nalaze u našoj ponudi, dolaze sa kodovima na poleđini kotura što omogućuje M3D 3D pisačima da "prepoznaju" o kojem filamentu se radi te da prilagode radnu temperaturu. 

3D printani modeli nastali iz PLA filamenta

3D printani modeli nastali iz PLA filamenta