DOBRODOŠLI!

Velika nam je želja pružiti Vam edukaciju o 3D printanju, jer smatramo da znanja o 3D printanju općenito podosta nedostaje. Cijeli program podijelili smo na 4 dijela. Prvi dio je kratki uvod, u kojem ćemo ukratko predstaviti povijest 3D printanja. Ne biste vjerovali, ali 3D printanje već postoji gotovo 40 godina!

Drugi dio edukacije odnosi se na tehnologije 3D printanja. Danas se 3D printanje kao naziv odnosi na nekolicinu različitih tehnologija koje omogućuju proizvodnju objekata u 3D-u, sloj po sloj. Za početak ćemo Vam predstaviti 3 glavne tehnologije 3D printanja, objasniti kako rade i navesti primjere uporabe, a nakon toga ćemo “baciti oko” i na ostale, manje poznate tehnologije 3D ispisa.

Treći dio odnosi se na materijale korištene u 3D printanju, tj. materijale koje koriste 3 glavne tehnologije 3D printanja. Iako smo za svaku tehnologiju naveli koji materijali se koriste, u trećem dijelu edukacije nudimo sažeti pregled materijala koje koriste već spomenute 3 glavne tehnologije 3D printanja; FDM/FFF, SLA i SLS.

Četvrti dio programa odnosi se na softver za 3D printanje. U tom dijelu bavit ćemo se pregledom najboljih programa za izradu 3D modela, ali i onih koji služe za pripremu 3D modela za 3D printanje.

Zaronimo zajedno u svijet 3D printanja!

 
maxresdefault.jpg

POVIJEST 3D PRINTANJA

Untitled design-4 copy.png

TEHNOLOGIJE 3D PRINTANJA

www.3dglobe.net.png
Untitled design-4 copy 2.png

SOFTVER ZA 3D PRINTANJE